MENU

Společnost BAUER Logistic s.r.o. byla založena roku 2014 a patří do investiční skupiny vale holding s.r.o.

V počáteční fázi jsme se zaměřovali zejména na spediční činnost a postupem času jsme vzhledem k nespolehlivosti dopravců rozhodli pořídit vlastní vozopark.

Našim zákazníkům a dlouholetým partnerům nabízíme nejen spolehlivé a kvalitní služby, ale i pozitivní přístup v oblasti ochrany klimatu a přechodu k udržitelné energii.

Spolupracujeme s významnými partnery v oblasti logistiky, což nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům širokou škálu služeb, kterými jsou zejména přeprava zboží, skladování, plánování a koordinace dopravy.

Těšíme se na spolupráci s vámi a na příležitost vám poskytnout vynikající služby v oblasti logistiky.

Společnost BAUER Logistic s.r.o. realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna BAUER Logistic s.r.o. – umístění Hradiště u Chebu, reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004757, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.